Grčki šor

 • Karadziceva-ulica-02Karadziceva-ulica-02
 • Karadziceva-ulica-04Karadziceva-ulica-04
 • Karadziceva-ulica-07Karadziceva-ulica-07
 • Karadziceva-ulica-10Karadziceva-ulica-10
 • Karadziceva-ulica-12Karadziceva-ulica-12

Kulturna Dobra - kategorija: Prostorne kulturno-istorijske celine i Prostorne kulturno-istorijske celine od velikog značaja

Profil
Profil
Fotografije
Kako stići
Komentari
 • Grčki šor je prostorna celina koja se nalazi u centru Kruševca u ul. Vuka Karadžića. Predstavlja grupaciju stambenih porodičnih kuća sa obeležjem narodnog graditeljstva podizanih u drugoj i trećoj četvrtini XIX veka, a od tada do u prvu polovinu XX veka nastajalih u stilu građanskih arhitektonskih shvatanja.

  Naziv je dobila po osnivačima Cincarima iz severnih delova Grčke, doseljavanih kao trgovci i majstori, koji su imali značajnu ulogu u urbanom i ekonomskom razvoju srpskog društva u prošlom veku. Oni su bili vlasnici, a izgleda i graditelji, najstarijih i arhitektonski najvrednijih, kuća varoškog tipa koje su dale prepoznatljivost celini i naziv po kojoj je poznata.

  Grčki šor – Arhitektura

  Kuće su građene kao prizemne zgrade sa tremom i doksatom ispod kojeg je ulaz u podrum, zidova u bondruku i četvoroslivnih krovova širokih streha, pokrivenih ćeramidom. Posebnu izražajnost i lepotu ovim kućama daju doksati obradom drvenih elemenata i načinom gradnje. Grupu gradskih kuća karakteriše opekom zidana gradnja nad podrumom, visok sokl, skromna fasadna dekoracija u malteru, profilisani krovni venci i pokrivač od biber crepa. Ilustrujući arhitektonskim sklopom graditeljsko-urbanistički razvoj Kruševca.

  Grčki šor svojim nazivom svedoči o učešću Cincara u njegovom stvaranju i oblikovanju tokom XIX veka. Osim individualnih prilagođavanja stambenih objekata savremenim zahtevima života, u skladu sa uslovima službe zaštite, konzervatorski radovi nisu izvođeni pa je celina izgubila mnogo na svojoj izvornoj vrednosti.

  Karadžićeva ulica je danas pešačka zona, namenjena prvenstveno mirnom razgledanju ovog specifičnog muzeja na otvorenom.

 • No Records Found

  Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.

  Google Map Not Loaded

  Sorry, unable to load Google Maps API.

 • Napiši komentar

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *