Politika kolačića

ŠTA SU KOLAČIĆI NA SAJTU, ČEMU SLUŽE I KAKO IH KONTROLISATI?

Kolačići (cookies, kukiji) sadrže malu količinu podataka karakterističnih za određeni veb-sajt i služe veb serveru i pregledaču (browser-u) za pristup web stranici.

To omogućava serveru da isporučuje web stranicu prilagođenu određenom korisniku. Sama stranica može sadržati skript koji zna podatke iz kolačića i u stanju je da prenese informacije iz jedne posete sajtu do sledeće.

Savremeni pregledači interneta podržavaju kolačiće, ali i dopuštaju korisnicima da ih onemoguće ukoliko su zabrinuti za svoju privatnost.

 

Opcije za podešavanje kolačića sajta

Najčešće opcije za kontrolu kolačića su:

 1. Podešavanje kolačića tako da se uvek blokiraju ili uvek prihvataju.
 2. Cookie manager koji korisnicima dopušta selektivno brisanje „kukija“.
 3. Istovremeno brisanje kolačića, lozinki i ostalih podataka u pregledaču.

Napomena: Onemogućavanje svih kolačića znatno smanjuje funkcionalnost web stranica.

 

Upravljanje kolačićima

 1. Upravljanje kolačićima u Chrome-u
 2. Podešavanje cookies (kolačića) u Firefox-u:

 

Slika 1. Otvorite meni

 

Firefox podešavanja - šta su kolačići na sajtu

 

Slika 2. Options (General) > Privacy & Security

 

Šta su kolačići na sajtu - Firefox podešavanja-2

 

Podešavanje postavki za kontrolu kolačića (cookies) na Firefox pregledaču:

 1. Otvorite Firefox pregledač (browser) i kliknite na meni u gornjem uglu krajnje desno.
 2. U otvorenom prozoru kliknite na“Options
 3. Sada kliknite na opciju „Privacy & Security
 4. Kada se ovaj prozor otvori, pristupite željenim podešavanjima.

 

Slika 3. Podešavanje prihvatanja ili brisanje kolačića

Šta su kolačići na sajtu - Firefox podešavanja-3

Možemo li videti kukije na našem računaru?

Većina veb-pregledača (browser-a) omogućava da vidimo koji su kolačići sačuvani na računaru i daju opciju da ih obrišemo ako to želimo. Web stranica ne vidi kukije drugih sajtova, jer bi to ugrozilo privatnost i sigurnost njihove pretrage.

 

Od čega se sastoji kolačić sajta?

Svaki kolačić (cookie) je mala tabela koja sadrži parove vrednosti (ključ + podatak). Kada kolačić bude pročitan od strane kôda na serveru ili računaru klijenta, podaci se mogu preuzeti i koristiti za prilagođavanje veb stranice korisniku sajta.

 

Vrste i kategorije kukija (kolačića)

Postoje dve vrste kolačića:

 1. Kolačiće prve strane pravi sajt koji posećujemo i koji je prikazan u adresnoj traci.
 2. Kolačići trećih strana dolaze sa drugih sajtova čije delove sadržaja možemo da vidimo na posećenoj veb-stranici (na primer oglasi, promotivne slike i sl).

Kolačići su svrtstani u kategorije:

 • Nephodni za rad sajta,
 • za unepređenja sajta,
 • statistika,
 • marketing,
 • ostalo.

Najvažniji su „neophodni“ kolačići, jer bez njih nije moguće normalno pregledati sajt.

 

Gde, kada i kako nastaju kukiji (kolačići)?

Upisivanje podatka u kolačić i kreiranje obično se vrši kada se nova veb stranica učita.

Na primer:
Nakon pritiska na dugme „pošalji“, stranica za prijem poslatih podataka je odgovorna za unos vrednosti u kolačić. Ako korisnik onemogući kolačiće, ova operacija propada.

Šta se tada dešava?

U tom slučaju, sve stranice sajta koje se oslanjaju na kolačiće, moraju da preduzmu podrazumevanu akciju ili da zatraže od korisnika da ponovo unese informacije koje je već jednom ranije uneo i koje bi web stranice sada uzele iz kolačića da je to korisnik dozvolio.

 

Za šta se kolačići koriste i zašto su važni?

 1. Kolačići su se pokazali kao pogodan način za prenošenje informacija iz jedne sesije na drugu, bez opterećivanja veb servera.
 2. Pomažući funkcionalnost web stranice kukiji doprinose boljem korisničkom iskustvu.
 3. Čuvanje podataka na serveru bez kolačića bilo bi problematično, jer bi bilo jako teško dobiti podatke korisnika bez prijave (login) prilikom svake posete veb lokaciji.
 4. Ako postoji velika količina informacija za čuvanje, onda se kolačići koriste za identifikaciju korisnika kako bi se dodatne informacije lakše pronašle u bazi servera.  Na primer: a) Kada korisnik prvi put poseti web lokaciju, može izabrati korisničko ime koje je sačuvano u kolačiću, a zatim da pruži i ostale podatke; b) Informacije se zatim skladište u bazu podataka koristeći sačuvano korisničko ime kao ključ za identifikaciju i pronalaženje dodatnih podataka u bazi.
 5. Kada se sajt ponovo poseti, server čita kolačić da bi pronašao korisničko ime, a zatim preuzima ostale podatke korisnika iz baze podataka bez potrebe za dodatnim unosom.

Koliko žive kukiji?

Vreme isteka kolačića se može podesiti kada se kreiraju. Podrazumevana opcija je da se kolačić uništi kada se prozor pregledača zatvori, ili se dozvoli da postoji i posle toga.

 

Da li kolačići sajta ugrožavaju našu privatnost?

 1. Kolačići sami po sebi ne predstavljaju pretnju za privatnost, jer su kreirani samo za čuvanje informacija koje korisnik postavi i koje preuzme sa veb-servera.
 2. Moguće je da neke informacije postanu dostupne određenim sajtovima trećih strana, ali to nije ništa rizičnije od čuvanja u bazi podataka na serveru.
 3. Ako ste zbog kukija zabrinuti za informacije koje ste dostavili veb serveru, onda je pitanje da li ste uopšte želeli da ih date. Naravno, oprez nikada nijena odmet!

Šta su kolačići sajta pod nazivom „Tracking Cookies“?

To su kukiji za praćenje. Neke komercijalne veb stranice uključuju materijal za oglašavanje poslat od treće strane. Tako omogućavaju oglašivačima da poslužuju oglase usmerene prema interesu korisnika.

Mnogi ljudi te kolačiće (tracking cookies) doživljavaju kao ugrožavanje privatnosti, jer oglašivaču omogućavaju da izgrađuje profile korisnika bez njihovog pristanka.

ZAKLJUČAK: Kukiji na sajtu su korisni. Vi najbolje znate da li vama štete. Upravljajte njima i kontrolišite ih!

 

Pin It on Pinterest