Sve objave: Programi online

  • Online programi danas

    Online programi danas je stranica sajta U gradu koja iz obilja internet sadržaja izdvaja one koji se odnose na tekući kalendarski dan. Veliki broj organizatora i proizvođača programa, koji su se u situaciji svetske krize izazvane pandemijom  virusa COVID-19, preorjentisali na plasman putem interneta, uslovio je potrebu za informacijama na pročitaj više [...]

Pin It on Pinterest